Методична робота

Атестація педагогічних працівників – це процес оцінки професійних знань, навичок, досвіду та
результатів роботи педагогічних працівників з метою визначення їхнього рівня професійної
компетентності і встановлення відповідної категорії чи звання. Атестація забезпечує якість освіти та
стимулює професійний розвиток педагогічного колективу.