Права та обов’язки учня

Права та обов’язки  учня ПТНЗ

З початку самого народження кожна людина набуває певних прав та обв′язків. Право на життя, на щасливе дитинство, право вчитися, на охорону здоров′я….
Вступаючи до навчального закладу ви реалізовуєте своє право на освіту, право вчитися. Але паралельно з цими правами заклад покладає на учнів певні обов′язки. Обов′язок відвідувати уроки і ці обов′язки передбачені та закріплені правилами внутрішньо – трудового розпорядку закладу, які є обов′язковими для виконання.
ВІДВІДУВАННЯ ЗАНЯТЬ УЧНЯМИ, СЛУХАЧАМИ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Є ОБОВ`ЯЗКОВИМ!
Стаття 39. Обов’язки і відповідальність учня професійно-технічного навчального закладу
Учень професійно-технічного навчального закладу, крім обов’язків, передбачених Законом України “Про освіту”, зобов’язаний:
 • виконувати вимоги навчальних  програм і системи контролю знань, умінь і навичок;
 • відвідувати заняття;
 • виконувати під час проходження виробничої практики вимоги нормативно-правових актів, які регулюють працю працівників відповідних підприємств, установ, організацій;
 • дотримувати правил охорони праці та техніки безпеки під час практичного навчання і виробничої практики;
 • бережно ставитись до обладнання, засобів навчання та інвентаря, що використовуються в навчально-виробничому і навчально-виховному процесі.
 • Збитки, навмисно заподіяні учнями навчальному закладу, підприємству, установі, організації, відшкодовуються ними особисто або за рахунок їх батьків (опікунів) відповідно до законодавства.
 
ЗА К О Н   У К Р А Ї Н И  «Про  освіту»
Стаття 52. Обов’язки вихованців, учнів, студентів, курсантів, слухачів, стажистів, клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів.
Обов’язками вихованців, учнів, студентів, курсантів, слухачів, стажистів, клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів є:
 • додержання законодавства, моральних, етичних норм;
 • систематичне та глибоке оволодіння знаннями, практичними навичками, професійною майстерністю, підвищення загального культурного рівня;
 • додержання статуту, правил внутрішнього розпорядку навчального закладу.
За невиконання обов’язків і систематичне порушення статуту професійно-технічного навчального закладу, правил внутрішнього розпорядку професійно-технічного навчального закладу, незадовільну успішність до учня, слухача застосовуються такі заходи впливу, як:
 • попередження,
 • догана,
 • відрахування з навчального закладу
 • за невідвідування занять учнями, батьків цього учня можуть притягнути до адміністративної відповідальності. Ст184 не виконання своїх батьківських обов′язків від 1- до 3 неоподаткованих мінімумів
 • адміністрація закладу може звернутися до відповідних органів з клопотанням розглянути на комісії питання щодо позбавлення батьківських прав учня.
Порядок накладання дисциплінарного стягнення, відрахування з професійно-технічного навчального закладу встановлюється його статутом та правилами внутрішнього розпорядку.
Поважними причинами відсутності на уроках можуть вважатися:
 • Хвороба, факт, якої завірений довідкою медичної установи, або шкільної медсестри
 • Офіційний лікарський напрямок до медичної установи для проходження амбулаторного лікування, обстеження
 • Повістка про відвідування війскомату або проходження комісії
 • Участь у районних. Міських, обласних, всеукраїнських олімпіадах, змаганнях, концертах з поданням відповідного повідомлення,
З професійно-технічного навчального закладу учень може бути відрахований:
За власним бажанням;
За станом здоров’я;
У звязку з переведенням, за його згодою, в інший навчальний заклад
Через незадовільні успішність, поведінку;
Через невиконання вимог навчального плану та навчальних програм;
Із вироком суду, який набрав законної сили;
За грубі порушення навчальної дисципліни або правил внутрішнього розпорядку професійно-технічного навчального закладу.
Учень, слухач при відрахуванні з професійно-технічного навчального закладу може бути атестований за досягнутим рівнем кваліфікації.

Поради з самовиховання

 • Коли берешся за будь-яку справу, подумай: який результат повинен отримати.
 • Записуй згідно з важливістю свої термінові справи, які маєш виконати протягом тижня, дня. Берись за справу сміливо і не відступай, поки її не виконаєш. Якщо в кінці тижня або цього дня залишаються не виконаними один чи два запланованих тобою пункти, перепиши їх у план на наступний тиждень (наступний день).
 • Візьми собі за правило обов’язково аналізувати: чому саме ти не виконав той чи інший пункт. Намагайся сам усувати причини невиконання. Спочатку це вважатиметься важким, але з часом ти зрозумієш, що головне – це правильно оцінювати свої сили і не гаяти марно часу.
 • Ніколи не практикуй перенесення виконання справи на наступний день. Приступай до виконання запланованого одразу ж без зволікань.
 • Не роби жодних попускань, навчися своїм примхам відповідати коротко, але твердо –“ні”
 • Навчися сам собі наказувати, будь до себе непохитним, але став перед собою завдання реальні, ні в якому разі “не заривайся”, бо не спрацює внутрішній наказ ”Так треба”, “Я мушу”.
 • Спробуй проаналізувати: на що ти переважно витрачаєш свій вільний час?
 • Твій організм здатий до тривалих навантажень, але, щоб уникнути стомлення, переборюй втому, змінючи види діяльності протягом дня.
 • Впевнений та цілеспрямований підліток