Нормативно правове забезпечення

Стратегічний план розвитку системи професійної (професійно-технічної) освіти Тернопільської області


Конституція України

Закон України “Про освіту

Закон України “Про професійну (професійно-технічну) освіту

Постанова КМУ “Про затвердження Положення про сертифікацію педагогічних працівників

Сайт МОН. Професійна освіта (стандарти, освітні програми)

Закон України «Про загальну середню освіту»

Закон України «Про професійний розвиток працівників»

Постанова КМУ № 1341 «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій»

Постанова КМУ “Про внесення змін у додаток до постанови КМУ № 1341”

Розпорядження КМУ “Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері професійної (професійно-технічної) освіти «Сучасна професійна (професійно-технічна) освіта» на період до 2027 року

Наказ МОН України “Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах”

Наказ МОН України № 665 “Про затвердження кваліфікаційних характеристик професій (посад) педагогічних та науково-педагогічних працівників навчальних закладів”

Положення про атестацію педагогічних працівників

Наказ МОН України «Про затвердження змін до Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах»

Пропонуємо ознайомитися зі статтями Закону про професійну (професійно-технічну) освіту

Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Розділ II УПРАВЛІННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ

Розділ III ЗАКЛАДИ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ

Розділ IV ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В ЗАКЛАДАХ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ

Розділ V ЗМІСТ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ

Розділ VI СУБ’ЄКТИ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ

Розділ VII ОСОБЛИВИЙ СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ

Розділ VIII ПЕДАГОГІЧНІ ПРАЦІВНИКИ

Розділ IX ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ У ГАЛУЗІ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ

Розділ X МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

Розділ XI ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНУ УКРАЇНИ “ПРО ПРОФЕСІЙНУ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНУ) ОСВІТУ”

Розділ XII ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ