Центр розвитку кар’єри

Пріоритетні напрямки діяльності:

– Інформаційне забезпечення і супровід працевлаштування випускників та учнів закладу, в тому числі надання їм інформації про попит і пропозиції на ринку праці;

– Надання профорієнтаційних та профконсультаційних послуг учням і випускникам центру;

– Психолого-педагогічний супровід кар’єрного планування учнів;

– Сприяння соціальній адаптації учнів і випускників на ринку праці за допомогою проведення  та організації навчальних семінарів, тренінгів написання резюме, співбесіди з роботодавцем, ефективному поведінки на ринку праці;

– Організація заходів, що сприяють забезпеченню зайнятості та працевлаштування випускників та учнів закладу (ярмарків вакансій, днів кар’єри, презентацій підприємств і організацій роботодавців, круглих столів та ін. Заходів, надання допомоги факультетам в проведенні презентацій спеціальностей і випускників центру);

– Встановлення та розширення партнерських зв’язків з організаціями, підприємствами і фірмами, які виступають в якості роботодавців для учнів і випускників закладу з питань організації практик, тимчасового і постійного працевлаштування, проходження стажувань;

– Інформаційно-консультативні послуги для роботодавців з пошуку і підбору кадрів з числа учнів та випускників центру;

– Взаємодія з місцевими органами влади, в тому числі з територіальними органами державної служби зайнятості населення, громадськими організаціями та об’єднаннями роботодавців, зацікавленими в поліпшенні становища випускників на ринку праці, визначення стратегічних орієнтирів підготовки бакалаврів, спеціалістів, магістрів, в т.ч.  в рамках розробки профстандартів;

– Організація моніторингу працевлаштування випускників Центру;

– Методична робота

План роботи ЦРК