Психологічна служба

 

 

 

Психологічна служба закладу  діє в межах таких національних програм:

 • протидія торгівлі людьми;
 • протидія випадкам булінгу;
 • протидія насильству в сім’ї;
 • робота з дітьми, що мають особливі освітні потреби;
 • підвищення психологічної грамотності всіх учасників освітнього процесу.

У своїй діяльності та психолог керуються:

З метою забезпечення оптимальних умов для саморозвитку дітей та молоді у системі освіти України, згідно Закону “Про освіту” статті 21 діє психологічна служба, яка виконує такі функції:

 • виявлення загальних і особистих соціальних проблем;
 • вивчення і діагностика індивідуальних особливостейучнів,груп;
 • надання допомоги викладачу в роботі з учнем, групою, батьками;
 • соціальний захист того, у кого виникли проблеми;
 • соціальний захист групи, класу від окремих осіб;
 • виявлення індивідуально-педагогічних можливостей викладачів і надання їм допомоги у підвищенні педагогічної майстерності, дієвості педагогічної діяльності в роботі з учнями, батьками;
 • безпосередня підготовка соціально-педагогічних заходів з різними групами учнів, окремими учнями, викладачами, майстрами, батьками;
 • установлення професійних зв’язків із закладами, які забезпечують соціальний захист: заступником голови адміністрації із соціальних питань; працівниками відділу освіти, соціального захисту, центру зайнятості, правоохоронних органів, відділу культури; спеціалістами психолого-медико-педагогічних консультацій, медико-експертної комісії, соціальних служб для дітей, молоді та сім’ї, територіального Центру медико-соціальної реабілітації дітей-інвалідів; представниками благодійних дитячих, молодіжних громадських організацій.

Навіщо потрібний психолог?

Психолог здійснює психолого-педагогічний супровід освітнього процесу з метою забезпечення нормального розвитку дитини (відповідно до норми розвитку у відповідному віці).

Завдання, котрі реалізує психолог в межах соціального захисту:

 • Проведення комплексної психодіагностики з метою отримання інформації про особистість.
 • Дослідження особистісних рис, акцентуацій характеру, особливостей взаємин. Таку узагальнену інформацію психолог надає соціальному педагогу, дані оформлює у вигляді психологічної характеристики.
 • Консультування (разове, короткострокове, середньострокове, довгострокове).
 • Проведення тренінгових занять з метою покращення адаптації учнів, сприяння саморозкриття, індивідуальних особливостей, здібностей, захоплень, життєвих планів, реалізації можливостей та внутрішнього потенціалу особистості дитини.
 • Проведення індивідуальних і групових бесід, лекцій, семінарів.
 • Психолог висвітлює на консиліумах, педрадах, батьківських зборах причини та наслідки психологічних проблем, які можуть бути актуальними і спричинити прояви дезадаптації учнів.
 • Надає рекомендації класним керівникам, вчителям щодо психологічних особливостей роботи із дітьми.

У функції психолога входять:

1.Психологічна діагностика;

2.Корекційна робота;

3.Консультування батьків і педагогів;

4.Психологічна просвіта;

5.Психопрофілактична робота;

6.Організаційно-методична робота.

Питання, по яких можна і потрібно звертатися до психолога:

 • Труднощі внавчанні
 • Взаємини в групі
 • Взаємини з батьками
 • Самоврядність і саморозвиток